Prikaz 6. SAMITA ZDRAVSTVENOG,WELLNESS I SPA TURIZMA CRNE GORE

Prikaz 6. SAMITA ZDRAVSTVENOG,WELLNESS I SPA TURIZMA CRNE GORE,pročitajte u renomiranom časopisu TURISTIČKI SVET

https://www.turistickisvet.com/vesti/kongresi/crna-gora-dobila-prvog-wellness-ambasadora.html