Tim terapeuta

Ne znače ljudima mnogo ni akvarijumi, ni štapići, mirisni preparati, zidovi i ukrasi… Ono što nas pleni je upravo sjajan tim ,prvenstveno dobrih i kvalitetnih ljudi. Potom i sjajnih terapeuta i domaćica kluba. Tek sa onim što vam toplo i ljudski darujemo kroz osmeh i posvećenost, sve od elemenata koji svima nama služe, da nam bude prijatno, obojeno, zamirisano ima smisla.

Dozvolite da vam predstavim svoj tim, na koga sam ponosan:

Svetlana Fucić

Domaćica kluba

Sa njom ste u prvom kontaktu, što zivo, što putem telefona. Ona vam zakazuje termin, uzima prve anamnestičke podatke, signaizira terapeutu, pre no što vi prokomunicirate, na šta da obrati pažnju.

Svetlana vas daruje poštovanjem i smeje se kada za to ima smisla. Pouzdana i jasna u iskazivanju misli i osećanja. Nije od onih koje se ulaguju.

Milan Ribić

Naš vikend terapeut

Vredan da se ne može opisati. Izuzetno istančanog osećaja za komunikaciju i perfektan terapeut sa snagom da pritisne baš koliko želite, a sve što čini ima terapijskog smisla.

Omiljen kod klijenata zbog energije koju živi, posvećenosti koju daruje i profesionalnosti kojom dela.