Wellness Akademija Peđa Filipović – WAPF

Wellness Akademija Pedja Filipovic-WAPF verifikovana je kao  nastavna baza za studente Visoke zdravstvene skole u Beogradu

WAPF zvanicno ima status nastavne baze za wellness specijalizante Visoke zdravstvene skole strukovnih studija  Univerziteta u Beogradu. Ugovor je  potpisan u novembru 2016. godine. Zahvalan za ovo priznanje i ukazano poverenje skoro tridesetogodišnjem radu.

WAPF – isprava o žigu >>>