Program škole i cene

Škola masaže „ Professional“ pripada segmentu – neformalnog obrazovanja.

Nakon svakog stepena izdaje se sertifikat o završenoj Školi masaže „Professional“ od strane Centra za obrazovanje AD „Djuro Salaj“ u Beogradu, i za stepen koji je završen.

Nakon trećeg nivoa, SHIATSU tehnike polaznici mogu polagati ispit za proveru Stručne osposobljenosti za samostalno obavljanje delatnosti za zanimanje MANUELNI TERAPEUT-MASER, za šta dobijaju overeni sertifikat AD „Djuro Salaj“. Ovaj sertifikat objedinjuje sva tri nivoa, no kolege koji žele pojedinačne sertifikate za svaki nivo signaliziraju to nakon ispita.

Polaznici koji planiraju rad u inostranstvu, radni angažman na kruzerima treba da uz sertifikate prilože i overeni plan i program nastave,kao i preporuku  koje dobijaju od strane Škole masaže tela „Professional“ i AD „Djuro Salaj“, te vas molim da na ispitu signalizirate i za ovaj dokument. Sva dokumenta pisana su ćiriličnim pismom , a polaznici ih ,pred prilaganje kompanijama i poslodavcima u inostranstvu prevode kod sudskog tumača o svom trošku.

Ukoliko se dogodi da polaznik izgubi ili uništi sertifikat, obavezan je da ga proglasi nevažećim u Službenom glasniku, a nakon toga sa potvrdom dodje u školu po duplikat.

Fond časova po programu sledi u nastavku, no polaznici imaju pravo da oblasti koje žele ponovo odslušaju sa drugim grupama, što im se dodaje u fond časova prema ostvarenim satima nastave.

Plan, program i metode Škole masaže „Professional“ zaštićene su u agenciji za intelektualnu svojinu i autorska prava.

OSNOVNI STEPEN – KLASIČNA HIGIJENSKA MASAŽA

Fond časova – 32 SATA

8 SATI – teorijska predavanja – Šta je masaža, Vrste masaža, Podela masaže, Delovanje masaže na organizam sa osvrtom na anatomsko-fiziološke postavke tela, Indikacije i kontraindikacije za izvodjenje masaže, Masažni hvatovi i medjuhvatovi, Preparati za masažu i njihov izbor, Prostor za masažu i uslovi za rad, Higijenske postavke terapeuta, klijenta i prostora, Komunikacija sa klijentom, Popunjavanje anamnestičkog kartona, Muzikoterapija i njen značaj, Stolovi za masažu i oprema za rad

Teoretska nastava održava se u AD „Djuro Salaj“ u Nemanjinoj 28 u Beogradu, u Plavoj Sali na II spratu.

24 SATA – praktična nastava – Polaritet-prvi kontakt sa klijentom

 • Masaža glave,lica i skalpa
 • Masaža vrata i ramena
 • Masaža stopala, podkolenice, kolena, nadkolenice
 • Masaža stomaka i grudnog koša
 • Masaža Šake, podlaktice, nadlaktice
 • Masaža zadnje strane noge- tabana, podkolenice , butine
 • Masaža leđa

Praktična nastava održava se u prostorijama Škole masaže tela „Professional“ u Resavskoj 78,na prvom spratu, zgrada Masleša u Beogradu.

CENA – 25.000 din sa mogućnošću plaćanja u dve rate.

VIŠI STEPEN – TERAPEUTSKA MASAŽA

Fond časova – 20 SATI

U ovom bloku nastave uče se tehnike masaža koje mogu biti pomoć u indikovanim stanjima za masažu ili preventiva od mogućeg nastajanja

 • Glavobolja
 • Hipertonus mišića ledja i deep tissue tehnika
 • Spondiloza
 • Indikovana lumboišialgija za manuelni tretman
 • Celulit
 • Relaksaciona anti-stres masaža

Nastava se odvija u Resavskoj 78,Beograd, u prostorijama Škole masaže „Professional“ na prvom spratu.

Cena je 20.000 din sa mogućnošću plaćanja u dve rate.

TREĆI NIVO – SHIATSU TRETMAN – NEW ENERGY

Fond časova– 20 SATI

U ovom delu polaznici se upoznaju sa sve značajnijom  istočnjačkom tehnikom harmonizacije protoka Ki (životne energije) i prolaze kroz preventivni, anti stres shiatsu tretman – New Energy.

Nastava se odvija u Resavskoj 78.

Cena 20.000 din ,mogućnost plaćanja u dve rate.

TREĆI NIVO – SHIATSU TRETMAN – NEW ENERGYPOLAGANJE ISPITA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST ZA ZANIMANJE: MANUELNI TERAPEUT – MASER

Polaznici prilažu seminarski rad na temu dogovorenu sa predavačem, na ispitu ga predstavljaju i prolaze kroz blok praktične provere znanja.

Ispit se održava u Resavskoj 78 u Beogradu.

Cena ispita je 10.000 din.

IV nivo – SPECIJALIZOVANI WELLNESS I SPA SEMINAR

Fond nastave – 70 SATI

U ovom delu polaznici prolaze kroz teoretske i praktične sate obuke iz  sledećih wellness i spa tehnika:

 • refleksoterapeutska masaža stopala
 • aromaterapija
 • limfna drenaža
 • limfna drenaža sa medom
 • sportska masaža
 • masaža trudnica i beba
 • detoksifikacioni programi – algoterapija, tretmani ši buterom, čokoladom, vinoterapija
 • hot stones – masaža vulkanskim kamenjem
 • herbal spa- tretman toplim biljnim vrećicama
 • Dzekobsonov sistem progresivne mišićne relaksacije
 • Kraljevska masaža

Nastava se održava u Resavskoj 78, Beograd.

Cena 20.000 din , mogućnost plaćanja u dve rate.