Od humanitarnog rada do ekskluzivnih wellness koncepata – Tri decenije rada Peđe Filipovića | BG online

Detaljan prikaz tridesetogodišnjeg rada Pedja Filipovića i njegov doprinos zemlji, zdravstvenom turizmu Srbije i zemljama u regionu, svojoj struci, sportu, umetnosti –  koji je većim delom objavio renomirani online časopis BGONLINE.

30 godina rada Peđe Filipovića

Doprinos struci, zemlji, umetnosti, sportu, kvalitetu života pojedinaca

U vreme kad je holistički pristup bio samo vizionarska postavka na ovim prostorima, terapeut Peđa Filipović učitelj masaža je već tad taj princip rada utkao u svoj rad uz neizbežni začin-ogromnu ljubav i neprekidno nadograđivanje znanja.

Kroz njegovu Školu masaže „Professional„ koju dve decenije vodi pri centru za obrazovanje „Đuro Salaj„ gde do danas je edukovano više od 30 000 polaznika. Pored tog što su pojedinci ostvarili svoje snove i promenili zahvaljujući masaži svoj život ili posao, Peđu je oduvek ispunjavao i humanitarni rad.

Tokom devedesetih Peđa Filipović je pokrenuo akciju masiranja ranjenika na rehabilitaciji u klinici „ Rudo“ u Beogradu. Tokom naredne dve godine svake subote je sa svojim studentima koji su se sukcesivno priključivali akciji posećivao invalide na rehabilitaciji, u pripremi za aplikaciju proteza, a svojim masažama su dali doprinos kako u psihološkom smislu, tako i u procesu lečenja. U tim teškim, ratnim vremenima, kad je bilo nemoguće pronaći u prodavnicama ulje za ishranu, neoguće je bilo doći i do ulja za masažu, pa su im u tome pomagali Studio B i Bojana Lekić. Svojim javnim nastupima Peđa je pokrenuo pojedince i organizacije koje su pokazale dobru volju da se pomogne ljudima sa teškim invaliditetima, posledica ratnih sukoba na prostrima ex Yu. Vremenom se Peđa Filipović aktivirao i širom Srbije odlazeći u banje gde su ranjenici bili smešteni. Tamo ih je posećivao i masirao. Humanitarno, sa puno ljubavi i empatije, tiho, bez pompe i galame.

Sa svojim studentima pokrenuo je akciju masaže u humanitarne svrhe u Domu za stara i iznemogla lica na Bežanijskoj kosi, gde su masažom pomagali kako pokretnim, tako i nepokretnim stanovnicima Doma.
Tokom bombardovanja Srbije angažovao se kao aktivan član Antistres komiteta. Humanitarno je posećivao Domove zdravlja širom Beograda i pomagao svojim savetima zaposlene, građane, zabrinute roditelje i organizovao radionice o tome kako pravilno disati i uplašiti svoj strah, kako raditi masažu i na kojim mestima kako bi se grč mišića otklonio, stres pobedio i ostavio što manje posledice na zdravlje, kako sačuvati zdravlje i snagu bubrega koji najviše reaguju na strah, posebno kod dece i posledice nekontrolisanog mokrenja.

Početkom 2000. godine pokreće humanitarno izvođenje svoje diplomske predstave sa kolegom sa klase Miroslavom Nikolićem sa idejom da prikupe školski materijal za decu u enklavi na Kosmetu. Nakon dvadeset predstava, kako u pozorištima Beograda, tako i širom Srbije, sa punim kamionom školskog pribora i slatkiša, odlaze uz pomoć Kolubare i uz pratnju mirovne misije u selo Gojbukja gde uz prigodan umetnicki program na Svetog Savu uručuju deci pakete.

U saradnji sa BGonline.rs organizovao je humanitarno predavanje i radionicu masaže trudnica kao podršku ljubavi u porodici i poboljšanju kvaliteta komunikacije u porodici. Masažu sve vreme od samog početka rada intenzivno inkorporira u porodicu kao matičnu ćeliju pojedinca.

Podrška sportu

Sredinom devedesetih Peđa Filipović je sa svojim studentima učestvovao u Beogradskom maratonu, trijatlonu kao podrška tkačima. Učesnici maratona su tad prvi put u istoriji sporta naše zemlje počinjali trku izmasirani.

I danas Peđa i njegovi saradnici učestvuju humanitarno kao zvanična ekipa terapeuta Beogradskog maratona pri Bel Hospice timu.

Značajan broj terapeuta koji su završili autorsku Peđinu školu masaže danas rade u eminentnim sportskim organizacijama, u čuvenim klubovima, članovi su olimpijskih ekipa naših sportista i sa njima obilaze svet, predstavljajuči kako svoj rad, tako i školu u kojoj su znanja za rad stavili na dobre temelje.

Doprinos umetnosti

Sredinom devedesetih sa svojim studentima, volonterski, počinje i sa masažom baletskih umetnika, tada Teatra T (pozorišta na Terazijama) i Narodnog pozorišta u Beogradu.
Od početka rada Peđa Filipović masažu živi celim svojim bićem kao umetnost, pa tako kreira prvi, neobičan performans u kojem spaja masažu, vajanje tela, sa poezijom Mike Antića („Besmrtna pesma“), klasičnom muzikom (Albinoni, Kartazar, Mocart itd) i nastupa sa ovim konceptom kao predstavnik Srbije u Budva grad teatru 2007. godine gde pravi značajan pomak u integraciji umetnosti negovanja zdravlja, uma, duše i tela. Proglašavaju ga spiritus movensom posebnog pravca ART MASAŽA.

Doprinos struci i zdravstvenom turizmu Srbije

Svestan toga da u svakoj banji koja mu ukaže poverenje regrutuje ambasadore svoje struke, posebno se posvećuje radu i kreiranju vrlo inovativnih programa. Tako je 1993. godine kad je masaža bila daleko od onog šta je danas, kad se nije ni slutilo da će se pojaviti wellness industrija, kad je prihvaćena kao obična mehanička terapija, već tada u Prolom i Lukovskoj banji Peđa počinje sa edukacijom terapeuta za šiacu masažu (retko ko je tad znao šta taj izraz znači). Kreirao je slojevitu i bogatu opštu masažu i anticelulit program kroz koji su terapeuti prolazili i ubrzo je inkorporirali u svoj program rada. Početak devedesetih sa angažmanom od strane Prolom banje bio je ulazak Peđine masaže na velika vrata u svet klasične medicine budući da je svaki njegov program bio pod lupom lekara i stručnog kadra fizioterapeuta.

Nekoliko godina kasnije počinje sa edukacijama fizioterapeuta Ribarske banje koji višegodišnjim usavršavanjem potpuno menjaju koncept rada i pacijentima u lečenju i rehabilitaciji primenjuju Peđine masaže, kako terapeutske, tako i preventivne,limfnu drenažu. Angažuju ga i za kreiranje wellness koncepta koji nailazi na oduševljenje.

Prvi zdravstveni wellness koncept u Srbiji Peđa Filipović je postavio u Banji Koviljača 2005. godine i njihova saradnja traje i danas, baš kao i sa mnogim banjama širom Srbije- Niške, Junaković, Melenci…
Edukovao je Peđa Filipović i fizioterapeute eminentnih institucija u regionu – Instituta za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu „ Dr Simo Milošević“ u Igalu, Banja Vrućica- Kardial u BiH, kao i terapeute čuvenih termi Olimija i Laško u Sloveniji, termi Tuhelj u Hrvatskoj.

Peđa je u Srbiju i region doneo čuvenu metodu Ai Chi japanskog autora Jun Konna koji mu je bio i učitelj i inkorporirao je kroz edukacije u mnoge banje zemlje i regiona. Doneo je i za naše prostore retku, direktnu japansku moksibustiju i mnoge pravce šiacu tehnike, kao i masažu tibetanskim posudama. Prvi u wellness ritualima povezuje shiatsu, moksu i kaping u autorskom ritualu Mocushi.

Kao doprinos struci i radu kolega iz masaže, preventive i rehabilitacije, od početka devedestih godina intenzivno je angazovan u medijima. Vodio je Školu masaže u okviru tv emisija, priloge o masažama, refleksologiji, terapijskim masažama, gledaocima približio drugačiji pristup masaži, da bi se postavila u segment higijene života, a ne kao luksuz, da bi je zaštitio od predrasuda i nepristojnih ideja, pa tako i danas ovu kraljevsku umetnost priblizava čitaocima, gledaocima, slušaocima brojnih medija.

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, Komora svih zdravstvenih tehničara Bosne i Hercegovine, Udruženje kozmetičara Hrvatske, Medical Spa Asocijacija Crne Gore, Savez slepih i slabovidih Beograda, Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograda su neka od eminentnih udruženja sa kojima je sarađivao kao edukator.
Edukuje terapeute po autorskim metodama u Zagrebu, Makarskoj, Sarajevu, Mostaru, Skoplju, Nišu, Vršcu, Novom.Sadu, Zrenjaninu, Termani Laško, Podgorici, Banja Luci..

Doprinos turizmu Srbije i regiona

Peđa Filipović je kreator prvog sellfness koncepta “ Gnothi Seauton“ koji živi u hotelu Kraljevi čardaci Spa na Kopaoniku, neprekidno unosi inovacije u masažu, integriše prirodne elemente, kreira brend rituale, povezuje istok i zapad, muziku i aromaterapiju. Pedavao je terapeutima hotela Fontana u Vrnjačkoj Banji kao I u Merkuru, kreirao wellness koncept za hotel BAH u srcu Beograda u Knez Mihajlovoj ulici, kao I za Hotel Amsterdam I SAINT TEN u Beogradu. Edukovao je za svoje autorske rituale I terapeute hotela Tornik na Zlatiboru , a na edukacijama su prisustvovali I terapeuti hotela Izvor iz Arandjelovca. Sa puno ljubavi Peđa Filipović radi edukaciju zaposlenih fiziotearpeuta, a kreator je i tretmana „Buđenje 7 svetova“koji je počeo život u podgoričkom hotelu Verde a nakon toga i dalje.

Peđa Filipović se kontinuirano edukuje, usavršava i nadograđuje svoja znanja, pa tako pored Ai Chi-a u Srbiju donosi i Hiling dance- metodu masaže u termalnoj vodi. Jedan je od retkih koji se školovao za watsu- šhiatsu u vodi. Kako bi na postamentu znanja postavljao svoj koncept diplomirao je na Međunarodnoj akademiji za instruktore joge, diplomirao je glumu i trenutno je u pripremama odbrane svoje doktorske disertacije iz oblasti inovacija wellnessa.

Jedan od omiljenih je predvača studentima fizioterapije na Panevropskom Univerzitetu APEIRON koje uči limfnoj drenaži, šiacuu,refleksologiji stopala, funkcionalnim terapeutskim.masažama, sportskoj masaži, cupping holističkom ritualu, na univerzitetu u Banja Luci. Po pozivu je predavao I studentima Visoke škole za kozmetologiju u Ljubljani.

From Humanitarian Work to Exclusive Wellness Concepts

Pedja Filipovic’s Three Decades of Work | BG online

A detailed overview of Pedja Filipovic’s 30 years of work, his contribution to the country and the field of health tourism in Serbia, the countries in the region, his profession, sports and art – largely published by the renowned online magazine BGONLINE.

30 years of work of Pedja Filipovic

His contribution to the profession, country, art, sports and the quality of life of itself
At a time when holistic approach was only a vision in this geographical area, therapist Pedja Filipovic, a massage teacher, has already included this working principle into his teachings and working activities, bringing that little something extra that we all crave – a little touch of love and constant upgrading of knowledge.

In his School of Massage „Professional“, which he has been the leader of for two decades and his teachings at the Đuro Salaj Education Center, more than 30,000 students have been educated so far. Not only did various individuals realize their dreams, but their life was changed for the better through massage. Furthermore, Peđa has always done great humanitarian work.

During the 1990s, Pedja Filipović initiated an action of massaging the wounded during rehabilitation at the „Rudo“ clinic in Belgrade. Every Saturday, over the period of two years, together with his students who joined the activities successively, he visited the disabled during their period of rehabilitation, in preparation for the application of prostheses. Everybody involved contributed to their massage techniques, both psychologically and during the treatment process. In those difficult times of war, when it was impossible to find edible oil in stores, and especially massage oil, TV Studio B and Ms Bojana Lekić helped a lot . Through his public appearances, Pedja called for individuals and organizations to help and they obliged, so people with severe disabilities, a consequence of war in former Yugoslavia, were helped enormously. Mr Pedja Filipovic offered help throughout Serbia, going to different spas where the wounded were accommodated. He visited and massaged them regularly, proving that he is a genuine humanitarian, with a lot of love and empathy, helping the wounded quietly, without particularly drawing attention to himself.

Together with his students he started a massage activity for humanitarian purposes in the Home for the Elderly on Bežanijska kosa, where they helped both mobile and immobile residents through massages.

During the bombing of Serbia, he was engaged as an active member of the Anti-Stress Committee. He visited health centers throughout Belgrade and offered his advice to employees, citizens, worried parents and also organized workshops on how to breathe properly and ‘’scare’’ your fear, how to perform a massage and how to eliminate muscle cramps on the body, overcome stress with as little health consequences as possible. He concentrated on showing people how to preserve health and strength of the kidneys that respond the most to fear, especially in children, as well as consequences of uncontrolled urination.

At the beginning of the year 2000, he started a tour of humanitarian performances of his graduation play with his classmate Miroslav Nikolić with the idea of collecting school materials for children in the Kosmet enclave. After twenty performances, both in the theaters of Belgrade and throughout Serbia, with a truckload of school supplies and sweets, they went to the village of Gojbukja, where they handed out packages to children on St. Sava’s day, with the help of Kolubara and accompanied by soldiers in a peacekeeping mission.

In cooperation with BGonline.rs, he organized a humanitarian lecture and a massage workshop for pregnant women as support for family love and improvement of family communication. He has been intensively incorporating massage into the family all the time from the very beginning.

Contribution to sports

In the mid-1990s, Pedja Filipovic participated, together with his students, in the Belgrade Marathon, a triathlon in support of runners. In that period of time, the participants of the marathon started the race after having been massaged, for the first time in the history of sports in our country.

Even today, Pedja and his associates participate in a humanitarian manner as the official team of therapists of Belgrade Marathon with the Bel Hospice team.

A significant number of therapists who graduated from Peđa Filpovic’s School of Massage today are employed in eminent sports organizations and famous clubs. They are members of the Olympic teams of our athletes and travel the world with them, presenting both their abilities and the school which is the foundation of their knowledge.

Contribution to art

In the mid-90s Pedja started massaging ballet artists together with his students, voluntarily, at the T Theatre (Terazije Theater) and the National Theatre in Belgrade.

Since the beginning of his work, Pedja Filipović has been living the art of massage with his whole being and in conjunction with his art has created the first type of unusual performance in which he has combined massage, body sculpting, using Mika Antic’s poetry as inspiration (“ The Immortal Song“), classical music (Albinoni, Kartazar, Mozart, etc.). He performed this concept as a representative of Serbia at the Budva City Theatre in 2007, making a significant step forward in the integration of the art of nurturing health, mind, body and soul. This form of expression has been declared a spiritus movens of a special type of massage called ART MASSAGE.

Contribution to the profession and health tourism of Serbia

Aware of the fact that he has recruited ambassadors of his profession in every spa that puts his trust in him, he is especially dedicated to working and creating new innovative programs. This is how it was in 1993, when massage was far from what it is today, when the wellness industry was nowhere in sight, when it was considered an ordinary type of mechanical therapy. It was then, in Prolom and Lukovska Banja, that Peđa started educating therapists in a type of massage called shiatzu (hardly anyone knew what that expression meant at the time). He created a multi layered and rich general type of massage, as well as anti-cellulite program that many therapists have since accepted and began incorporating into their work program. The beginning of the nineties, and starting with Pedja’s engagement with Prolom Banja, was his big entry into the world of classical medicine, since each of his programs was closely observed by both doctors and professional physical therapists.

A couple of years later, he began educating physical therapists of Ribarska Banja. Through many years of training they have started to completely change the concept of work and apply Peđa’s massages to patients in treatment and rehabilitation, both therapeutic and preventive, as well as lymphatic drainage. Furthermore, they have also hired Pedja to create a wellness concept that has received an enthusiastic response.

The first health wellness concept in Serbia was set up by Peđa Filipović in Banja Koviljača in 2005 and their cooperation has continued to this day, just like with many spas throughout Serbia – Niška, Junaković, Melenci…

Pedja Filipović has educated physical therapists of eminent institutions in the region – Institute for Rehabilitation and Physical Medicine „Dr Simo Milošević“ in Igalo, Banja Vrućica-Kardial in BiH, as well as therapists of the famous spas Olimija and Laško in Slovenia, Terme Tuhelj in Croatia.

Pedja has brought to Serbia and the region the famous form of water therapy Ai Chi by the Japanese author Yun Konno, who was also his teacher and has incorporated the method through education in many spas in the country and the region. He has also brought a form of rare, direct Japanese medical therapy called moxibustion, as well as many forms of shiatsu techniques and a type of massage with Tibetan bowls. He is the first in wellness rituals to connect shiatsu, moksa and cupping in the author’s ritual called Mocushi.

As a contribution to his profession and colleagues, prevention and rehabilitation, he has been intensively engaged in the media since the beginning of the 1990s. He led the School of Massage in TV shows, features in massages, reflexology, therapeutic massages, he has introduced viewers to a different approach to massage, in order for it to be part of the hygiene of life, not as a luxury but to protect the art of massage from prejudice and indecency, and he continues to bring this royal art closer to the readers, viewers and listeners of numerous media outlets, even today.

The Association of Physical Therapists of Republika Srpska, The Association of Physical Therapists of Montenegro, the Chamber of All Health Technicians of Bosnia and Herzegovina, the Association of Croatian Beauticians, the Medical Spa Association of Montenegro, the Association of the Blind and Visually Impaired of Belgrade, the Belgrade Institute for Health Protection are some of the eminent associations he has collaborated with in his role of educator.

He continues to educate therapists according to his methods in Zagreb, Makarska, Sarajevo, Mostar, Skopje, Nis, Vrsac, Novi Sad, Zrenjanin, Termani Lasko, Podgorica, Banja Luka .

Contribution to tourism in Serbia and the region

Peđa Filipović is the creator of the first sellfness concept „Gnothi Seauton“ in the hotel Kraljevi čardaci Spa on Kopaonik, through which he constantly brings innovation in the art of massage, integrates natural elements, creates brand rituals and connects East and West, music and aromatherapy. He has taught the therapists of the Fontana Hotel in Vrnjačka Banja as well as in Merkur, created a wellness concept for the BAH Hotel in the heart of Belgrade in Knez Mihajlova Street, as well as for the Hotel Amsterdam and SAINT TEN in Belgrade. He has also presented his own rituals to the therapists of the Tornik Hotel on Zlatibor, and the therapists of the Hotel Izvor from Arandjelovac, who have also attended the trainings. With a lot of love, Pedja Filipović keeps educating employed physical therapists, and he is also the creator of the „Awakening of the 7 Worlds“ treatment, which he has begun in the Verde Hotel in Podgorica and further.

Peđa Filipović is continuously educating himself, improving and upgrading his knowledge, so in addition to Ai Chi, he has also brought the Hilling dance method of thermal water massage to Serbia. He is one of the few who trained for watsu- shhiatsu massage in the water. In order to put his concept on the pedestal of knowledge, he graduated from the International Academy of Yoga Instructors, graduated in acting and is currently preparing to defend his doctoral dissertation in the field of wellness innovation.

He is one of the favourite lecturers for physical therapy with students at the APEIRON Pan-European University in Banja Luka, where he teaches lymphatic drainage, shiatsu, foot reflexology, functional therapeutic massages, sports massage and cupping holistic ritual. Upon invitation, he has also given lectures to students of the College of Cosmetology in Ljubljana.