ZNAČAJ MUZIKE I VIBRACIJE INSTRUMENATA NA ZDRAVLJE I RAD UNUTRAŠNJIH ORGANA

Istražujući dostignuća i rad svetskih stručnjaka na polju preventive, antistres tehnika i kurativnih (lekovitih) metoda u pripremi svoje doktorske disertacije, susreo sam se sa interesantnim i poučnim rezultatima njihovih istraživanja.

Želim da podelim sa vama ovu interesntnu priču, jer na jednostavan način može oplemeniti, kako zdravlje, tako i naš rad, aktivnosti i biti od neprocenjive koristi.

Uticaj muzike na zdravlje i rad unutrašnjih organa