WAPF predavanja u Zagrebu

WAPF – predavanja u Zagrebu 15, 16, 17. april 2016.

Autorizovani holistički tretman BUDJENJE 7 SVETOVA iz autorskog selfness koncepta “ SPOZNAJ SAMOGA SEBE“

www.udruzenje-kozmeticara-rh.hr