Trideset godina rada i stvaralaštva Peđe Filipovića

IZLAZ – Autorska TV emisija Aleksandre Simić

Trideset godina rada I stvaralaštva Pedje Filipovića I Škole masaže „Professional“.