Tekst o MADEROTHERAPY wellness RITUALU Wellness Akademije Pedja Filipović

Službeno glasilo za fitness i rekreaciju Srbije publikovalo je tekst o MADEROTHERAPY wellness RITUALU Wellness Akademije Pedja Filipović! S obzirom na to, da je ova autorska metoda sve aktuelnija u sportu i da pokazuje izuzetne rezultate i u sportskoj praksi , zahvaljujući našim maderoterapeutima,koji su već angažovani u sportskim klubovima, centrima, wellness oazama u celom regionu, a u njemu se i distribuira časopis, imao sam odgovoran zadatak da približim stručnoj publici i sportskim radnicima fiziološke postavke tretmana, preporuke načina rada, indikacije i kontraindikacije, efekte tretmana itd uključujući i anticelulitni program.