Škola masaže PROFESSIONAL – Raspored nastave

ŠKOLA MASAŽE “ PRPFESSIONAL“ ,Beograd, Resavska 78

Nastava u novoj ,školskoj 2020/2021. godini počinje 19.stembra i odvojaće se po sledećem rasporedu:
(postoji mogućnost da se oforme grupe koje će pohadjati nastavu u toku radne nedelje u večernjim satima,za I i IV modul)