PODGORICA – predavanja u SEPTEMBRU 2017.

Peđa Filipović – od 18. do 22. septembra u Podgorici.