Početak nove grupe za I stepen – klasičnu antistres masažu

ŠKOLA MASAŽE „PROFESSIONAL“
Poćetak nove grupe za I stepen – klasičnu antistres masažu

Subota – 6. maj od 14 do 18 h Nemanjina 28 / teoretsko predavanje
Nedelja – 7. maj od 14 do 18h Nemanjina 28/ teoretsko predavanje
Subota 20. maj od 14- 18h / Resavska 78 – praktična nastava
Nedelja 21. maj od 14- 18 h / Resavska 78 – praktična nastava
Subota 27. maj od 14- 18 h / Resavska 78 – praktična nastava
Subota 10. jun od 14- 18h / Resavska 78 – praktična nastava
Nedelja 11. juni od 14- 18h / Resavska 78 – praktična nastava
Subota 17. juni od 14- 18 h / Resavska 78 – praktična nastava