Jedinstveni MOCUSHI WELLNESS RITUAL Peđe Filipovića u prestižnom, specijalizovanom časopisu za turizam i hotelijerstvo TURISTIČKI SVET.
Posebnost ovoj publikaciji daje istorijski trenutak, da od ovog broja kompletan časopis izlazi u dvojezičnom izdanju!

 

Kliknite na sliku za preuzimanje PDF dokumenta

 

Kliknite na sliku za preuzimanje PDF dokumenta