MOCUSHI WELLNESS RITUAL Peđe Filipovića u časopisu TURISTIČKI SVET

Jedinstveni MOCUSHI WELLNESS RITUAL Peđe Filipovića u prestižnom, specijalizovanom časopisu za turizam i hotelijerstvo TURISTIČKI SVET. Posebnost ovoj publikaciji daje istorijski trenutak, da od ovog broja kompletan časopis izlazi u dvojezičnom izdanju!

Kliknite na sliku za preuzimanje PDF dokumenta

Kliknite na sliku za preuzimanje PDF dokumenta