MASAŽA KROZ IGRU TOPLOG I HLADNOG

Fitness Management International , Službeni glasnik za rekreaciju I fitness Srbije publikovao je Pedjin tekst u svom renomiranom časopisu na temu masaža toplim I hladnim vulkanskim kamenjem.