Institut “ Dr Simo Milošević“ IGALO i WAPF Wellness Academy Pedja Filipović- mart 2018.

Uspešno smo završili i sertifikovali trodnevni specijalizovani seminar PROGRESIVNE MIŠIĆNE RELAKSACIJE sa pranajamama i ponekim yoga asanama u sklopu kontinuirane edukacije fizioterapeuta. Izuzetni dani,puni divne energije, uzajamnog poštovanja, posvećenosti i onog tananog, sofisticiranog rada na sebi..