B2B časopis

HOTELI I RESTORANI Predstavio je jedinstveni selfness koncept SPOZNAJ SAMOGA SEBE Pedje Filipovića kreiran za hotel Kraljevi Čardaci Spa na Kopaoniku.