Autorski wellness ritual HERBAL SPA

Autorski wellness ritual HERBAL SPA iz selfness koncepta „Gnothi seauton“ Pedje Filipovica priblizen je i citaocima magazina SENSA, oktobra 2013. godine.